good三级伦理电影在线观看

good三级伦理电影在线观看

水足而木自条达,痰去而气自流通,内热顿除,外体自适,亦何至左手之不遂哉。况故纸亦是补火之味,更能引气而入于气海,何必用桂、附之跳梁哉。

一剂而手足温,二剂而脉渐出,三剂而下利自夫附子有斩关夺门之勇,人参有回阳续阴之功,然非多用,则寒邪势盛,何能生之于无何有之乡,起之于几微欲绝之际哉。四物汤补血之神剂也。

茯苓为君,能调和于五者之中,又是利水之味,下利既除,身热自止,而咳喘、心烦不得眠,俱可渐次奏功也。夫心肾原无时不交也,一日之间,寒热之止发无常,因交而发,因不交而即止,又何足怪。

夫伤寒有此三阳之合病,何以春温之症,绝无相异乎?六味地黄汤大补肾中之真水,水足而火自降,火降而血不妄行矣。

此方凉心之剂也。此谵语之所以生也。

虽耳窍甚细,不比胃口之大,无冲决之虞,而涓涓不绝,岂能久乎?此方绝不治心肾之不交,而惟泻胆木之风邪,助胆木之真气,则胆汁不干,可以分给于心肾,自然心肾两交,欲不寐得乎。

Leave a Reply